zeeenzucht – samen cultuur ondernemen

PRAKTISCHE VOORWAARDEN

1. De veiling wordt afgesloten op het zeeenzucht evenement op 11 juni 2017 in de namiddag. Betalingen gebeuren na ontvangst van de factuur die ter plaatse op 11 juni 2017 wordt bezorgd of bij online biedingen, na ontvangst van de toegezonden factuur.

2. Bij online biedingen. Indien het bod niet overtroffen wordt door een bieder op het evenement van 11 juni 2017, wordt het online bod aanvaard. 

3. De hamerprijs is de verkoopprijs. Er worden geen veilingkosten aangerekend.

4. De kunstwerken dienen meteen meegenomen te worden op 11 juni 2017 of bij online biedingen, dienen deze na betaling van factuur opgehaald te worden.

5. Iedereen die mee dingt op de veiling op 11 juni 2017 dient in het bezit te zijn van een biednummer.

6. Iedereen die dit biednummer ontvangt en degenen die online geboden hebben, erkennen uitdrukkelijk deze veilingvoorwaarden te zullen aanvaarden en geen bijkomende opmerkingen op deze veilingvoorwaarden te zullen formuleren.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze veiling kadert in een artistiek creatieproject dat onder de curatelen valt van “Art-Shelter CVBA so” met ondernemingsnummer 0652.720.324.

2. Door het ter veiling uitbrengen van een bod wordt de bieder geacht zich onverkort te onderwerpen aan deze algemene voorwaarden.

3. Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te kopen. Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod, ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de veilingmeester beslist het hoogste bod te weigeren, zal het voorlaatste bod gelden.

4. De koper heeft geen verhaalrecht indien de verkoop wordt gestaakt, noch wegens gebreken van de koopwaar en evenmin uit hoofde van benadeling. Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn.

5. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden op de plaats van bezichtiging en veiling en zonder enige waarborg.

6. Het risico van beschadiging en/of tenietgaan en/of diefstal van de te veilen zaak blijft bij de verkoper totdat de veilingkoop tot stand is gekomen ten gevolge waarvan het risico overgaat op de koper. De verkoper behoudt evenwel de eigendom totdat de ­koper de koopsom heeft voldaan.

 

dit is een foutboodschap
Sluiten

Aanmelden

Meld je aan.
Indien je nog geen account hebt, registreer je hier.


Wachtwoord vergeten?

Vul hier jouw emailadres in en wij versturen je een link waarop je jouw wachtwoord kan resetten.

Top